• Výrazné navýšenie podpory slovenskej audiovizuálnej tvorby

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní dňa 11. apríla 2017 oboznámila s priebehom aj výsledkami hodnotiaceho procesu vo výzve číslo 2/2017. Tá bola zameraná na zabezpečenie produkcie kinematografických diel alebo iných audiovizuálnych diel s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie v programe 1, podprogramy 1.12, 1.2.2, 1.3.2 a 1.5.

  Celý článok

 • Miloslav Luther opäť predsedom Rady Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom štvrtom tohtoročnom rokovaní dňa 11. apríla 2017 jednohlasne zvolila opäť Mgr. art. Miroslava Luthera za svojho predsedu a Ing. Roberta Ťavodu za svojho podpredsedu.

  Celý článok

 • Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

  Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.