• Zmena termínu uzávierky výzvy č. 5/2017

  Na základe návrhu riaditeľa Audiovizuálneho fondu Martina Šmatláka Rada na rokovaní dňa 21.3. 2017 uznesením č. 18/2017 vzala na vedomie predĺženie termínu uzávierky výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov do 24. apríla 2017, nakoľko pôvodný termín pripadal na deň pracovného pokoja.

  Celý článok

 • Stanovisko Audiovizuálneho fondu k vyjadreniam Juraja Jakubiska

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21.3.2017 zaoberala aj niektorými vyjadreniami režiséra Juraja Jakubiska, publikovanými v týždenníku Plus 7 dní. V súvislosti s tvrdeniami, ktoré sa priamo týkajú činnosti Audiovizuálneho fondu, členovia rady vyjadrili svoje znepokojenie najmä nad tým, že sa Juraj Jakubisko verejne pokúša vytvárať zdanie „špinavého pozadia“ slovenskej kinematografie či dokonca „vydierania“ v súvislosti s jeho pripravovaným projektom Perinbaba 2.

  Celý článok

 • Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

  Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.