• Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií

  Audiovizuálny fond na základe rokovania Rady dňa 28. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov na členov odborných komisií.

  Celý článok

 • Určenie členov odborných komisií pre hodnotenie žiadostí vo výzve 5/2016.

  V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri ich posudzovaní a hodnotení viesť ku konfliktu záujmov, kancelária fondu po uzávierke výzvy číslo 5/2016 rozoslala zoznamy doručených žiadostí všetkým aktuálnym členom odborných komisií, ktorí boli vymenovaní radou fondu. Zároveň kancelária všetkých členov komisií vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo aby oznámili iné objektívne dôvody, ktoré im neumožňujú zúčastniť sa na hodnotení žiadostí.

  Celý článok

 • Výsledky štvrtého rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu sa 26. apríla 2016 zišla na svojom štvrtom rokovaní v tomto roku.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.