• Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

  Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 22. mája 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

  V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 8/2018 zo 16. januára 2018 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018.

  Celý článok

 • Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2018

  Rada AVF na svojom zasadnutí 17. októbra 2017 okrem iného schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018, Výzvu č. 1/2018 ako aj Smernicu o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie. Návrhy dokumentov na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. K predloženým návrhom pred rokovaním rady vyjadrila svoje pripomienky aj odborná verejnosť.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.