• Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2017

  Podľa uznesenia zo siedmeho rokovania Rady Audiovizuálneho fondu zo dňa 25. júla 2017 fond vyhlásil výzvu č. 7/2017. V tejto výzve môžu oprávnení žiadatelia v termíne od 7. augusta do 11. septembra 2017 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

  Celý článok

 • Zmeny zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 25. júla 2017 schválila návrh na doplnenie vnútorného predpisu AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov,

  Celý článok

 • Nové podmienky podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku

  Po troch rokoch dochádza s účinnosťou od 1. augusta 2017 k zásadnej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom fondu. Aj tentoraz je legislatívny rámec tejto zmeny tvorený jednak novelizáciou zákona o Audiovizuálnom fonde a najmä nanovo upravenými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.