Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Na základe návrhu riaditeľa Audiovizuálneho fondu Martina Šmatláka Rada na rokovaní dňa 21.3. 2017 uznesením č. 18/2017 vzala na vedomie predĺženie termínu uzávierky výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov do 24. apríla 2017, nakoľko pôvodný termín pripadal na deň pracovného pokoja.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21.3.2017 zaoberala aj niektorými vyjadreniami režiséra Juraja Jakubiska, publikovanými v týždenníku Plus 7 dní. V súvislosti s tvrdeniami, ktoré sa priamo týkajú činnosti Audiovizuálneho fondu, členovia rady vyjadrili svoje znepokojenie najmä nad tým, že sa Juraj Jakubisko verejne pokúša vytvárať zdanie „špinavého pozadia“ slovenskej kinematografie či dokonca „vydierania“ v súvislosti s jeho pripravovaným projektom Perinbaba 2.

  • Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora.

  • Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval včera Richarda Kováčika za nového člena rady Audiovizuálneho fondu. Je zástupcom z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel a prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení.

  • Rada AVF na svojom zasadnutí 25. októbra 2016 schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017 a znenie Výzvy č. 1/2017. Návrhy oboch dokumentov na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

  • Po verejnej výzve fondu na predloženie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu sa rada fondu na svojom augustovom zasadaní zaoberala aj vymenovaním ich členov.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 26. apríla 2016 zišla na svojom štvrtom rokovaní v tomto roku.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 8. decembra 2015 okrem iného schválila aj úpravu vnútorných predpisov fondu, ktorú predložil riaditeľ fondu. Návrhy na jednotlivé zmeny vychádzajú z odporúčaní dozornej komisie aj z potreby zjednodušiť administratívne procesy v súvislosti s použitím a s vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov.

  • Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič v súlade s § 10 ods. 1 zákona 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde vymenoval JUDr. Ivanu Malákovú za členku dozornej komisie fondu so začiatkom funkčného obdobia 11. októbra 2015.

  • Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30.3.2015 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia vymenoval na návrh odbornej obce šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.