Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2017

Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2017

07. augusta, 2017

Podľa uznesenia zo siedmeho rokovania Rady Audiovizuálneho fondu zo dňa 25. júla 2017 fond vyhlásil výzvu č. 7/2017. V tejto výzve môžu oprávnení žiadatelia v termíne od 7. augusta do 11. septembra 2017 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

Výzva je zameraná jednak na produkciu hraných, dokumentárnych a animovaných kinematografických diel s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta. Žiadatelia môžu predkladať aj žiadosti na poskytnutie dotácie určenej na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel v podprograme 1.5 - Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta. V tomto podprograme fond okrem podpory minoritných koprodukcií kinematografických diel prvý raz otvára aj možnosť pre žiadosti na minoritné koprodukcie animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie. Toto otvorenie podpory aj pre animované seriály s minoritnou účasťou slovenského koproducenta vyplynulo z rokovaní fondu s Asociáciou producentov animovaného filmu a tiež z medzinárodnej iniciatívy Visegrad Animation Forum, na ktorej sa fond aktívne zúčastnil.

Štandardné priority v tejto výzve sú určené Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017 a zohľadňujú najmä dôraz na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál stvárnenia témy, rozvíjanie žánrov s dôrazom na divácky potenciál projektu, ako aj dobrovoľný záväzok prijímateľa preinvestovať z poskytnutej dotácie najmenej 80% oprávnených výdavkov na území Slovenskej republiky.

Osobitnou prioritou vo výzve 7/2017 sú nízkorozpočtové dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich tvorcov a/alebo producentov s dôrazom na prvé alebo druhé filmy režisérov alebo producentov resp. producentských spoločností (iniciatíva „MINIMAL“).

Po piatich rokoch sa tak Audiovizuálny fond vracia k iniciatíve „MINIMAL“, ktorá v minulosti dala príležitosť vzniknúť až trom filmom (Babie leto, Kandidát, Stanko). Podobne ako pri prvej takejto iniciatíve, aj tentoraz je zámerom fondu podnietiť a primeranou finančnou sumou garantovať realizáciu a následne aj verejné uvedenie nízkorozpočtových kinematografických diel ako vhodnej tvorivej aj producentskej príležitosti najmä pre mladých autorov a producentov. Podpora projektov zamerania „MINIMAL“ predstavuje úspešný a v minulosti už overený spôsob vytvorenia príležitostí pre začínajúcich profesionálnych filmárov vo všetkých tvorivých profesiách. Na túto osobitnú prioritu je v rámci výzvy 7/2017 predbežne určená suma 300.000 eur, pričom Audiovizuálny fond predpokladá podporiť v tejto výzve dva projekty, ktoré spĺňajú uvedené kritériá.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.